Jacek Wichorowski

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ osobistych doświadczeń religijnych na religijność młodzieży

w wieku 17 - 20 lat na podstawie badań psychologicznopastoralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                                      Praca magisterska

                                                                                                                      napisana na seminarium

                                                                                                                      z teologii pastoralnej

                                                                                                                      pod kierunkiem

                                                                                                                      ks. dra R. Jaworskiego    

 

 

Płock - Warszawa 1995 r